Vyplněno

0Dotazníků

Hodnoceny

0odbory
2022 - 20%

Podíl vyplněných dotazníků k celkově rozeslaným.

Univerzitní knihovna

Využilo v roce 2022 

0

zaměstnanců

Odbor právní

Využilo v roce 2022 

0

zaměstnanců

Ekonomický odbor

Využilo v roce 2022 

0

zaměstnanců

Centrum informatizace a výpočetní techniky

Využilo v roce 2022 

0

zaměstnanců

Univerzitní knihovna 92%
Odbor právní 83%
Ekonomický odbor 87%
Centrum informatizace a výpočetní techniky 85%

respondentů ví, co od pracoviště mohou chtít 

Univerzitní knihovna 83%
Odbor právní 68%
Ekonomický odbor 68%
Centrum informatizace a výpočetní techniky 61%

respondentů vědělo,  koho na pracovišti kontaktovat

Univerzitní knihovna 97%
Odbor právní 88%
Ekonomický odbor 92%
Centrum informatizace a výpočetní techniky 83%

respondentů se setkalo s uctivým jednáním

Univerzitní knihovna 86%
Odbor právní 73%
Ekonomický odbor 78%
Centrum informatizace a výpočetní techniky 63%

respondentů hodnotilo kvalitu služeb jako výbornou a velmi dobrou