Vyplněno

0Dotazníků

Hodnoceny

0odborů
2019 - 30%
2020 - 14 %
2021 - 20 %

Podíl vyplněných dotazníků k celkově rozeslaným.

Univerzitní knihovna

Využilo v letech 2019-2021 

0

zaměstnanců

Odbor právní

Využilo v letech 2019-2021 

0

zaměstnanců

Ekonomický odbor

Využilo v letech 2019-2021 

0

zaměstnanců

Centrum informatizace a výpočetní techniky

Využilo v letech 2019-2021 

0

zaměstnanců

Transfer a smluvní výzkum

Využilo v letech 2019-2021 

0

zaměstnanců

Správa kolejí a menz

Využilo v letech 2019-2021 

0

zaměstnanců

Provoz a služby

Využilo v letech 2019-2021 

0

zaměstnanců

Odbor lidských zdrojů

Využilo v letech 2019-2021 

0

zaměstnanců

Odbor Kvalita

Využilo v letech 2019-2021 

0

zaměstnanců

Projektové centrum

Využilo v letech 2019-2021 

0

zaměstnanců

Vnější vztahy

Využilo v letech 2019-2021 

0

zaměstnanců

Odbor: Studijní a pedagogická činnost

Využilo v letech 2019-2021 

0

zaměstnanců

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Využilo v letech 2019-2021 

0

zaměstnanců

Odbor: Výzkum a vývoj

Využilo v letech 2019-2021 

0

zaměstnanců

Univerzitní knihovna 93%
Odbor právní 69%
Ekonomický odbor 84%
Centrum informatizace a výpočetní techniky 81%
Projektové centrum 70%
Odbor Kvalita 75%
Vnější vztahy 78%
Odbor: Výzkum a vývoj 41%
Odbor: Studijní a pedagogická činnost 84%
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 83%
Odbor lidských zdrojů 69%
Správa kolejí a menz 78%
Provoz a služby 83%
Odbor transfer a smluvní výzkum 48%

respondentů ví, co od pracoviště mohou chtít 

Univerzitní knihovna 77%
Odbor právní 43%
Ekonomický odbor 64%
Centrum informatizace a výpočetní techniky 55%
Projektové centrum 66%
Odbor Kvalita 74%
Vnější vztahy 74%
Odbor: Výzkum a vývoj 62%
Odbor: Studijní a pedagogická činnost 61%
Odbor lidských zdrojů 55%
Správa kolejí a menz 52%
Provoz a služby 52%
Odbor transfer a smluvní výzkum 46%

respondentů ví, koho kontaktovat

Univerzitní knihovna 95%
Odbor právní 77%
Ekonomický odbor 88%
Centrum informatizace a výpočetní techniky 80%
Projektové centrum 83%
Odbor Kvalita 88%
Vnější vztahy 87%
Odbor: Výzkum a vývoj 84%
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 77%
Odbor: Studijní a pedagogická činnost 80%
Odbor lidských zdrojů 71%
Správa kolejí a menz 62%
Provoz a služby 71%
Odbor transfer a smluvní výzkum 77%

respondentů se setkalo s uctivým jednáním

Univerzitní knihovna 86%
Odbor právní 40%
Ekonomický odbor 66%
Centrum informatizace a výpočetní techniky 49%
Projektové centrum 57%
Odbor Kvalita 76%
Vnější vztahy 67%
Odbor: Výzkum a vývoj 50%
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 41%
Odbor: Studijní a pedagogická činnost 59%
Odbor lidských zdrojů 47%
Správa kolejí a menz 29%
Provoz a služby 57%
Odbor transfer a smluvní výzkum 22%

respondentů hodnotilo kvalitu služeb jako výbornou a velmi dobrou