2018

0Dotazníků

2019

0Dotazníků

2021

0Dotazníků

2018

0

zahr. studujících

2019

0

zahr. studujících

Nemá zkušenost se zahr. pobyty

2021

0

zahr. studujících

Pro méně než 44% studujících byla ČR první volbou.

Pro méně jež 36% studujících byla ZČU první volbou.

2018

0

zahr. studujících

2019

0

zahr. studujících

uvádí za hlavní důvod

studijní nabídku.

2021

0

zahr. studujících

Sekundárním důvodem je kvalita života v Plzni.

2018

2019

2021

0

zahr. studujících

WEB

0

zahr. studujících

VYUČUJÍCÍ

0

zahr. studujících

0

zahr. studujících

0

zahr. studujících

ZAMĚSTNANCI DOMOVSKÉ UNIVERZITY

0

zahr. studujících

0

zahr. studujících

0

zahr. studujících

0

zahr. studujících