Zimní semestr 2020/2021

0odpovědí

od studujících

0Ohodnoceno celkem

předmětů

Letní semestr 2020/ 2021

0odpovědí

od studujících

0Ohodnoceno celkem

předmětů

Zimní semestr

0v tolika předmětech

byla realizována výuka na dálku

Letní semestr

0v tolika předmětech

byla realizována výuka na dálku

Zimní semestr

 • přednáška na dálku (6319 předmětů)
 • kombinace různých technik (2454 předmětů)
 • samostudium materiálů (1978)

Letní semestr

 • přednáška na dálku (3378 předmětů)
 • Kombinace různých technik (1188 předmětů)
 • Samostudium materiálů (641)

Zimní semestr

 • individuální úkoly (4633)
 • seminární práce/esej (2628)
 • diskuze textů (829)
 • skupinové úkoly (573)

Letní semestr

 • individuální úkoly (2277)
 • seminární práce/esej (1193)
 • diskuze textů (442)

Zimní semestr

 • individuální (6068)
 • hromadná online pro 10 a více lidí (2081)
 • pro malé skupiny online (1211)

Letní semestr

 • individuální (2715)
 • hromadná online pro 10 a více lidí (1159)
 • pro malé skupiny online (867)

Zimní semestr

 • Google Meet (6152)
 • Zoom (1343)
 • Jiný (2372)

Letní semestr

 • Google Meet (3401)
 • Zoom (547)
 • Jiný (1131)

Zimní semestr

 • Google Classroom (3843)
 • Portál ZČU – Courseware (2416)
 • Moodle (1178)
 • Jiné (2501)

Letní semestr

 • Google Classroom (2213)
 • Portál ZČU – Courseware (866)
 • Moodle (491)
 • MS Teams (1012)

Zimní semestr

 • Informace byly včasné a srozumitelné: průměr 1,48  (nejlepší z fakult: FF)
 • Komunikační nástroje byly vhodně zvolené: průměr 1,45  (nejlepší: FF)
 • Zadaná práce byla splnitelná: průměr 1,4  (nejlepší: FF)
 • Zpětná vazba byla dostatečná: průměr 1,6  (nejlepší: FST)
 • Učivu jsem porozuměl/a stejně dobře jako při běžném studiu, nebo lépe:  průměr 2,09  (nejlepší: FF)

Letní semestr

U všech výroků došlo v letním semestru ke zlepšení!

 • Informace byly včasné a srozumitelné: průměr 1,41  (nejlepší z fakult: FF)
 • Komunikační nástroje byly vhodně zvolené: průměr 1,37  (nejlepší: FF)
 • Zadaná práce byla splnitelná: průměr 1,38  (nejlepší: FF)
 • Zpětná vazba byla dostatečná: průměr 1,52  (nejlepší: FF)
 • Učivu jsem porozuměl/a stejně dobře jako při běžném studiu, nebo lépe:  průměr 1,94 (nejlepší: FF)

Před nouzovým stavem

0hodin

týdně

Během nouzového stavu

0hodin

týdně

Potřeba individuální konzultace

Podíl uskutečněných individuálních konzultací

0Pozitivní odpovědi
0NEGATIVNÍ ODPOVĚDI
0Vyhovuje
0NEMÁ PREFERENCI
0NEVYHOVUJE