0respondentů

bývalých studujících

0otevřených odpovědí

Vyhodnocované období: 02/2020 – 09/2021

(data ZČU vyhodnocuje i nadále)

0

Podíl vyplněných dotazníků k rozeslaným

Plány do budoucna

 • 53% neúspěšných studujících chce dále studovat
 • 40% se chystá nastoupit do práce
 • 7% se rozhoduje ještě jinak

Nejčastější důvody ukončení studia

 • změna oboru (28%)
 • Nesplnění stud. podmínek (23%)
 • Distanční výuka (12%)
 • Práce (8%)
 • Náročnost studia (5%)
 • Čas (4%)
 • Rodina (4%)
 • Zdraví (4%)
 • Osobní důvody (4%)
 • Jiné (8%)