Šetření postojů studujících, zaměstnanců ZČU i veřejnosti k plánované revitalizaci

0respondentů

Podpora jednotlivých ekologických principů revitalizace

(0 – není důležité, 10 – velmi důležité)
Budování zelených ploch ve městě
Ochlazování měst v letních měsících
Zadržování dešťové vody
Ochrana biodiverzity
Snižování hlučnosti
Zmírňování změn klimatu

Jakou funkci by měl pozemek plnit

odpočinkovou 85%
vzdělávací 15%
Podporu odpočinkové funkci vyjadřovali nejvíce zaměstnanci ZČU.
Nejvyšší prioritu ekologických kritérií vyjadřovali zaměstnanci ZČU.

Využíváte pěší trasu z terminálu Bory do kampusu?

Ano
Ne

Do jaké míry se cítíte na trase bezpečně?

70%
Nejméně bezpečně se na trase cítí osoby z řad veřejnosti.
Za opatření, která by pocit bezpečí mohla zvýšit repondenti považují zejména:
  • osvětlení
  • větší pohyb lidí v prostoru
Těmto opatřením nejvyšší prioritu opět přikládají osoby z řad veřejnosti.