Jak si vede ZČU podle vnitřního hodnocení kvality

Jak si vede ZČU podle vnitřního hodnocení kvality

Klíčovou součástí vnitřního systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností je komplexní vnitřní hodnocení kvality univerzity.

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Západočeské univerzity v Plzni 2020, kterou na základě podkladů Odboru kvalita zpracovala Rada pro vnitřní hodnocení ZČU, je dostupná na webu ZČU v sekci Důležité dokumenty.

Jejím cílem je zhodnocení všech oblastí činnosti ZČU, výběr priorit dalšího zlepšování univerzity a následná implementace navržených opatření.

Výsledky komplexního vnitřního hodnocení kvality se také vždy promítají do strategie univerzity, aktuální hodnocení je tak promítnuto zejména do Strategického záměru ZČU 2021–2025.