Západočeská univerzita v Plzni

oddělení hodnocení kvality

Univerzitní 2746/22

301 00 Plzeň

 

Kontaktní osoba: Olga Vránková

Místnost: UR-407 ( v budově rektorátu ZČU)

tel.: +420 377 63 1 041

+420 734 713 599

e-mail: vrankovo@rek.zcu.cz

TÝM ODDĚLENÍ HODNOCENÍ KVALITY

Foto ořez

Bc. Olga Vránková

Metodik kvality

vrankovo@rek.zcu.cz

+420 377 631 041

+420 734 713 599

Snímek obrazovky 2021-11-25 v 15.41.43

Ing. Martin Hirman, Ph.D.

Procesní analytik

hirmanm@fel.zcu.cz

+420 377 634 546

 +420 735 713 941

Snímek obrazovky 2021-11-25 v 15.45.32

Ing. Andrea Benešová

Procesní analytik

benesov2@rek.zcu.cz

+420 377 634 554

+420 735 713 942

FR_K

PhDr. František Kalvas, Ph.D.

Hlavní analytik

kalvas@rek.zcu.cz

+420 775 640 158

rbt

Mgr. Gabriela Fatková, Ph.D.

Analytička

gfatkova@rek.zcu.cz

+420 735 713 943