Postavení ZČU v Plzni v mezinárodních žebříčcích

Postavení ZČU v Plzni v mezinárodních žebříčcích

ZČU je pravidelně hodnocena v rámci několika mezinárodních žebříčků vysokých škol. Mezi nejvýznamnější patří QS World University Rankings 2021 a U-Multirank 2020. Zatímco první se snaží sestavit konečné pořadí institucí podle autory zvolené metody, síla druhého spočívá především v možnosti porovnávat univerzity na základě řady dílčích kritérií.

Žebříček univerzit sestavovaný každoročně společností Quacquarelli Symonds (QS) patří k těm nejprestižnějším srovnáním světových univerzit. Zveřejňuje pořadí vysokých škol na základě ustálené metodologie, která podle svých autorů dokáže nejlépe popsat výkon univerzit. Konkrétně žebříček QS používá k hodnocení šest kritérií s různou váhou – akademickou pověst (40 %) a pověst u zaměstnavatelů (10 %) zjišťované pomocí dotazníkového šetření, poměr studentů a pedagogů (20 %), počet zahraničních pracovníků (5 %) a zahraničních studentů (5 %) a konečně citační ohlas v databázi Scopus společnosti Elsevier (20 %). Pozice ZČU v celosvětovém měřítku QS je 1001.-1200. místo. Níže nabízíme srovnání s dalšími hodnocenými VŠ v České republice.

Více informací naleznete na https://www.qs.com/rankings/

U-Multirank je multidimenzionální hodnocení světových univerzit, které sestavuje nezávislé konsorcium v čele s německým Centre for Higher Education (CHE), dále se na něm podílí Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) z University of Twente a Centre for Science and Technology Studies (CWTS). Na rozdíl od QS rankingu a jemu podobných hodnocení neusiluje o komplexní pořadí podle předem dané metody. Jeho cílem je poskytnout srovnání vysokoškolských institucí na základě velkého počtu individuálně zvolených parametrů jako užitečný nástroj zejména pro volbu dalšího studia. Kromě pěti základních kategorií (výuka, výzkum, transfer znalostí, internacionalizace a regionální zapojení) a jejich 36 subkategorií, v nichž jednotlivé instituce získávají známky A – E, je možné třídit podle zemí, oborů nebo obecných charakteristik, jako jsou velikost nebo stáří instituce. Níže nabízíme srovnání s dalšími hodnocenými VŠ v České republice.

Více informací naleznete na www.umultirank.org

ZČU připravuje vytvoření pracovní skupiny (určení koordinátora), která by zodpovídala za ranking univerzity. Zároveň je nutná podrobná analýza dat z rankingů a formulace priorit a zvolení dalšího společného postupu. ZČU chce koordinovat aktivity s důrazem na kvalitní data, webovou prezentaci a důsledné vedení vědeckých profilů na Web of Science a v databázi Scopus.