Proběhl první Den s kvalitou

Proběhl první Den s kvalitou

Analytici z Odboru Kvality představili v rámci akce Den s kvalitou činnost Oddělení hodnocení kvality a prezentovali analýzy, které se realizovaly na ZČU v roce 2021 a které se týkaly především studijní neúspěšnosti a vlivu epidemie koronaviru na vyučující i studenty.

Během úvodní části představila vedoucí Odboru Kvalita Lucie Rohlíková novou strukturu odboru, jeho činnost a také nové webové stránky, které jsou nyní přehlednější. O současném stavu procesů na ZČU a na jednotlivých součástech pak hovořil Martin Hirman a Zprávu o vnitřním hodnocení kvality rozebrala pro účastníky Helena Zídková.

Během druhé části setkání, které proběhlo online, byly prezentovány jednotlivé analýzy, které se v minulém roce podařilo na ZČU realizovat. Analytici ZČU tak představili:

  • Mgr. Gabriela Fatková, Ph.D.: Analýza studijní neúspěšnosti
  • Mgr. Gabriela Fatková, Ph.D., Mgr. František Kalvas, Ph.D.: Hodnocení servisních služeb zaměstnanci
  • Mgr. František Kalvas, Ph.D.: ERASMUS
  • Ing. Patrice Marek, Ph.D., Ing. Tomáš Ťoupal, Ph.D.: COVID – Vyučující v době nouzového stavu
  • Ing. Patrice Marek, Ph.D., Ing. Tomáš Ťoupal, Ph.D.: COVID – Studenti v době nouzového stavu
  • Ing. Lenka Jirsová, Bc. Lenka Vitásková: Faktory ovlivňující studijní neúspěšnost (Celková prostupnost studia (trend), hledání závislostí a rizikových skupin.)

Prezentace všech analýz byly vloženy do kurzu v LMS Moodle, pokud byste měli o přístup do kurzu zájem, napište nám na jtrunece@rek.zcu.cz

Z celé akce byl také poříze záznam, který se můžete pustit na YouTube kanále CŽV. V popisu videa také naleznete příme odkazy na analýzy, které vás zajímají.