Procesy slouží k vizualizaci opakovaných postupů a pomáhají v orientaci při běhu jednotlivých činností. Legislativní nastavení je dáno směrnicí rektora č. 20R/2018 – Pravidla pro tvorbu, řízení a vyhodnocování procesů.

Všechny vytvořené procesy ZČU jsou dostupné na Procesním portálu ZČU.

 

Diagram procesů

KONTAKTY NA PROCESNÍ ANALYTIKY

Snímek obrazovky 2021-11-25 v 15.41.43

Ing. Martin Hirman, Ph.D.

Procesní analytik

hirmanm@fel.zcu.cz

+420 377 634 546

 +420 735 713 941

Snímek obrazovky 2021-11-25 v 15.45.32

Ing. Andrea Benešová

Procesní analytik

benesov2@rek.zcu.cz

+420 377 634 554

+420 735 713 942