ZČU má nový strategický záměr

ZČU má nový strategický záměr

Západočeská univerzita v Plzni letos vstoupila do dalšího pětiletého období. Čím se během něj bude řídit, obsahuje strategický záměr pro období 2021-2025.

Tým, který strategický záměr připravil, byl tvořen zástupci všech součástí ZČU a byl rozčleněn do odborných platforem, které pracovali na definování strategie v jednotlivých oblastech života univerzity. Východiskem pro nový strategický plán byly mimo jiné průběžně prováděné analýzy a důkladné objektivní hodnocení naplnění předchozí strategie.

Čtyři základní priority představují pilíře, které mají být konkrétními milníky, k nimž chceme ve své základní činnosti směřovat. Chceme posílit interdisciplinaritu ve vzdělávání a tvůrčí činnosti, protože právě v propojení a spolupráci oborů spočívá naše velká síla. Tu chceme do budoucna ještě znásobit. Mezi naše priority rovněž patří propojování vzdělávání a tvůrčí činnosti s praxí. Mimořádně chceme posílit spolupráci se zahraničím, naše geografická pozice i dlouhodobá spolupráce s Bavorskem je výzvou k tomu, abychom tyto vazby ještě dále zintenzivňovali. A roli univerzity rovněž chápeme tak, že je přínosná pro region, že využívá jeho potenciál a současně jej i zesiluje a přispívá k růstu jeho hodnoty a atraktivity pro studenty i zahraniční spolupráci. Kromě tohoto vlivu v Plzeňském kraji má však naše univerzita výjimečnou pozici vůči Karlovarskému kraji, kde funguje naše pobočka jako jediná veřejná vysoká škola v tomto regionu. Měli bychom zde proto naše působení dále budovat a posilovat,“ přibližuje rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček.

Strategický záměr Západočeské univerzity pro období 2021-2025 je k dispozici na webu ZČU v Plzni.